275 грн.
012 * Pancernik NORTH CAROLINA(1:400) * JSC
Average: 2.7 (7 votes)
375 грн.
049 * Pancernik YAMATO (1:400) * JSC
Average: 2.3 (12 votes)
315 грн.
028 * Pancernik Bismarck- U 556(1:400) * JSC
Average: 5 (1 vote)
195 грн.
025  *  Mikroflota Lekki krazownik Konigsberg (1:400)  *  JSC
Average: 3.5 (4 votes)
120 грн.
201  *  Baszty i mury dawnego Gdanska (1:200)  *  JSC
Average: 2 (1 vote)
150 грн.
202  *  Bramy dawnego gdanska: Krowia, Wyzynna, Zutawska (1:200)  *  JSC
No votes yet
90 грн.
203  *  Zuraw (1:200)  *  JSC
Average: 4 (1 vote)
90 грн.
207  *  Spichrze: Oliwski, Miedz, Panna (1:200)  *  JSC
No votes yet
170 грн.
209  *  Zamek Paslek (1:200)  *  JSC
No votes yet
150 грн.
210  *  Brama Lidzbarska w Bartoszycach (1:200)  *  JSC
No votes yet

Новинки

980 грн.
350 грн.
220 грн.
320 грн.
2 240 грн.