230 грн.
018 * 4\13  *  DH-82A Tiger Moth (1:33) * KART-KOL
Average: 2.4 (10 votes)
300 грн.
017  *  2-3\13  *  Lokheed F-104G "Starfighter"(1:33)  *  KART KOL
Average: 4 (1 vote)
250 грн.
16 * 1\13 * Lekki nocny samolot bombowy "Pollkarpow Po-2 WS (LNB) (1:33) * KART KOL
Average: 3 (1 vote)
250 грн.
15  * 4\12  * Samolot mysliwski Hawker Hurricane Mk I (1:33)  *  KART KOL
Average: 5 (1 vote)
235 грн.
 05  *  3-4\08  *  Polikarpow Po-2 LNB (1:33)  *  KART-KOL
Average: 4 (2 votes)
255 грн.
13 * 1-2\12  * Polski czolg lekki 7TP (1:25) * KART KOL
Average: 4 (1 vote)
210 грн.
12  *  3-4\11  *  Messerschmitt Me 109 F-4 (1:33)  *  KART-KOL
No votes yet
210 грн.
14  *  3\12  *  Samolot Mysliwski Fokker E.U (1:33)  *  KART KOL
Average: 3 (1 vote)
250 грн.
10      *  3-4\10  *   Vought SB2U "Vindicator" (1:33)   *  KART-KOL
No votes yet
210 грн.
11   *  1-2\11  *  Piper L-4H "Cub" (1:33)   *  KART-KOL
No votes yet

Новинки

980 грн.
350 грн.
220 грн.
320 грн.
2 240 грн.