130 грн.
093 * Peugeot 306 Maxi (1:24) * Ondr Hejl-Rally
Average: 1 (1 vote)
200 грн.
092 * Lanca Delta HF(1:24) * Ondr Hejl-Rally
No votes yet
125 грн.
010a  *  Zamecek KYJOV (1:120)  *  Ondr Hejl  * 0413
No votes yet
150 грн.
078  * Galerie vytvarneho umeni v Hodonine (1:150)  *  Ondr Hejl
Average: 2 (1 vote)
200 грн.
012a  *  Kostel vsech svatych Milotice(1:150)  *  Ondr Hejl  *  0513
No votes yet
55 грн.
002 * Chram Setkani Pane se Simeonem - Kozany (1:150) * Ondr Hejl * 002
Average: 2 (1 vote)
55 грн.
003 * Kaplicka sv.Anny - Tyhan (1:87) * Ondr Hejl * 0113
No votes yet
170 грн.
008  *  Kaplicky I. (1:87)  * Ondr Hejl  *  0313
No votes yet
160 грн.
005  *  Kostoly III. (1:150)  *  Ondr Hejl  *  213
No votes yet
130 грн.
091*  BMW M3 E30 DTM 1992 (1:24) * Ondr Hejl-Rally
Average: 3 (1 vote)

Новинки

980 грн.
350 грн.
220 грн.
320 грн.
2 240 грн.