380 грн.
Hob\M-109  *  F-84F "Thunderstreak" (1:33)
No votes yet
250 грн.
16 * 1\13 * Lekki nocny samolot bombowy "Pollkarpow Po-2 WS (LNB) (1:33) * KART KOL
No votes yet
180 грн.
151 * Истребитель И-3 (1:33)  * OPEL
No votes yet
520 грн.
048 * Liberator B-24 J (1:33)  * GPM-ct
No votes yet
350 грн.
092 * P-51D (1:33) * GPM-J
No votes yet
310 грн.
FLy-026a * JAK 38 (1:33) Iизд.
No votes yet
210 грн.
67 * Piper L4H "Grasshopper" (1:33) * Mod-Card
No votes yet
615 грн.
GP-338  *  1\13\348  *  Kawanishi J6K1 Jinpu (1:33)  + резка
No votes yet
685 грн.
79  *  5-6/12  *  Ju 88C-6 Nightfighter (1:33)  *  HAL
No votes yet
400 грн.
MOD-337  *  1/13  *  Dornier Do-18D (1:33)
Average: 5 (1 vote)

Новинки

415 грн.
250 грн.
220 грн.
270 грн.
1 340 грн.