140 грн.
033 * 1\07  *  Samolot Mysliwski Junkers D.I (1:33)  *  ANSWER MKF
No votes yet
360 грн.
Hob\M-053  *  Lockheed F117A (1:33)
No votes yet
400 грн.
Hob\M-106  *  Avro canada CF-105 Arrow (1:33)
No votes yet
375 грн.
Hob\M-107  *  Republic F-105D Thunderchief "Polish glider" (1:33)
No votes yet
290 грн.
GP-111  *  17\01\190  *  Fokker D-VII (1:33)
No votes yet
525 грн.
GP-339  *  2\13\355  * Douglas O-38 (1:33) + резка
No votes yet
250 грн.
15  * 4\12  * Samolot mysliwski Hawker Hurricane Mk I (1:33)  *  KART KOL
Average: 5 (1 vote)
590 грн.
032  * Iljuschin IL-14P (1:50)  *  MDK
No votes yet
650 грн.
043  *  Flugboot Dornier Do 24 T-2 (1:50)  *  MDK
No votes yet
190 грн.
001\08  *  Avia S-199 (1:33)  *  Modelarz Kartonowy
No votes yet

Новинки

415 грн.
250 грн.
220 грн.
270 грн.
1 340 грн.